นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สไมล์เนเจอร์ พลัส จำกัด หรือ BIGJTHAILAND.com ได้มีมาตราการปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ("ลูกค้า" หรือ "ผู้ซื้อ" หรือ "คุณ") และจะไม่ยอมขายข้อมูลหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแจ้ง ให้คุณทราบถึงวิธีการที่เรารวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ในการเชื่อมต่อกับทุกแอพพลิเคชันของทาง BIGJTHAILAND.com ("บริการ") โปรดทราบว่าขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูก จำกัด เฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริษัทฯในการใช้บริการ และเปิดเผยเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมไว้อาจมี ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ทราบในหน้าเว็บ http://www.BIGJTHAILAND.com
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ บริษัท สไมล์เนเจอร์พลัส จำกัด (Smilenature Plus Co.,ltd.) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ BIGJTHAILAND อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ BIGJTHAILAND จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท สไมล์เนเจอร์พลัส จำกัด (Smilenature Plus Co.,ltd.) การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ BIGJTHAILAND ในหน้าเว็บ http://www.BIGJTHAILAND.com